3 vinkkiä ulkoistetun softakehitysprojektin onnistumiseksi

3 vinkkiä aloittelijoille

Oletko harkinnut softakehitysprojektin ulkoistamista ja miettinyt miten onnistua siinä mahdollisimman hyvin? Mikäli vastasit kyllä, saattaa tämä kirjoitus osoittautua sinullekin hyödylliseksi. Varsinkin jos olet vielä hieman kokemattomampi ohjelmistokehitykseen liittyvien palveluiden ostamisessa. Käydään siis läpi 3 helppoa vinkkiä ulkoistetun softakehitysprojektin onnistumiseksi

Päätettyäsi käyttää ulkoista kehityskumppania, olet jo todennäköisesti käynyt useampia keskusteluita eri palveluntarjoajien kanssa. Mikä niistä sinun tulisi loppujen lopuksi valita? Oikean kumppanin valinta on kuitenkin tärkeä päätös. Vastaus tähän kysymykseen ei välttämättä ole yksiselitteinen tai selkeä, mutta muutama asia on hyvä pitää mielessä päätöstä tehtäessä. Keskitytään siis seuraavaan kolmeen komponenttiin:

  1. Kommunikaatio – Toimittajan aktiivinen ja suorapuheinen palvelu indikoi, että olet heille tärkeä.
  2. Osaaminen – Selvitä toimittajan kyvykkyys keskusteluiden ja referenssien kautta.
  3. Sopimus – Varmista että ymmärrät sopimuksen koukerot.

 

Kommunikaatio

Keskustellessasi projektistasi potentiaalisen partnerin kanssa, kiinnitä huomiota heidän kommunikaatioon. Vastaavatko he yleisesti ottaen joutuisasti viesteihin ja puheluihin? Lähestyvätkö he sinua kysymyksin tai ehdotuksin projektiisi liittyen?

Toimittajan ripeähköt vastaukset ja proaktiivinen ote kielivät siitä, että he todellakin haluavat työskennellä kanssasi. Aktiivisuus ja proaktiivisuus valottaa myös hieman heidän työskentelytapaa. Jos yhteydenpito tulevan partnerin kanssa on takkuista jo ennen projektin alkua, voi olettaa sen jatkuvan myös projektin ollessa käynnissä.

Pelkkä sujuva kommunikaatio ei kuitenkaan riitä, vaan viestinnän sisältö on luonnollisesti aivan yhtä tärkeää. Näin ollen on hyvä muistaa universaali kultainen sääntö “Jos se kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se tuskin on totta.” Tarkoitan tällä sitä, että softaprojekti on kaiken aikaa muuttuva ja kehittyvä sarja tapahtumia joita voi olla hyvin vaikeaa ennustaa etukäteen. Matkaan saattaa siis yllättäen tulla mutkia matkaan ennemmin tai myöhemmin, jotka voivat johtaa aikataulun venymiseen tai muutosvaatimuksiin projektissa. Nämä ennalta-arvaamattomat tilanteet eivät sinänsä ole mitään täysin poikkeuksellista, mutta asiakkaana sinun on tärkeää ymmärtää näiden riskien olemassaolosta. Mikäli potentiaalinen kumppani ilmaisee epävarmuutensa tiettyihin projektin osa-alueisiin liittyen, voi tämä itse asiassa olla hyväkin asia. Suorapuheinen toimittaja kertoo sinulle rehellisesti ne asiat jotka sinun kuuluu tietää, ei niitä asioita jotka haluaisit kuulla.

 

Osaaminen

Partnerin osaamisen tai laadun arvioiminen voi osoittautua hankalaksi, varsinkin jos kokemus softakehityksen palveluiden ostamisesta on vähäistä. Siksi hyvä lähtökohta on kiinnittää huomiota seuraavaan kahteen kohtaan kumppania valitessa:

Ensinnäkin, pyri keskustelemaan suoraan niiden henkilöiden kanssa, jotka tulevat olemaan osallisina projektissasi. Tutustu heihin ja koeta selvittää tarkemmin heidän tietotaitoa, mikäli vain mahdollista. Jos voit kutsua avuksesi tapaamiseen teknisen henkilön, kannattaa näin ilman muuta tehdä, jotta saatte paremmin selvitettyä toimittajan kehittäjien osaamista ja ajattelumaailmaa.

Toiseksi, referenssit. Toimittaja esittelee varmasti referenssejään, joita läpikäymällä saat paremman ymmärryksen tämän aiemmasta kokemuksesta ja osaamisesta. Mikäli referensseillä on yhtymäkohtia sinun projektiin tai yrityksesi toimialaan, on toimittajalla todennäköisesti kokemusta joka myös edesauttaa sinua onnistumaan. Kannustan kuitenkin astumaan vielä askelta pidemmälle referenssien suhteen. Pyydä yhden tai kahden referenssiasiakkaan yhteystiedot ja keskustele heidän kanssaan aiemmista projekteista.

 

Sopimus

Yhteistyösopimuksen sisältö saattaa vaihdella suurestikin toimittajasta riippuen. Joidenkin toimittajien sopimusehdotukset saattavat olla yksityiskohtaisempia ja jäykempiä, kun taas toiset toimittajat tarjoavat enemmän joustavuutta kehitysprosessiin. Softakehitysjargonissa tästä käytetään nimitystä “Vesiputous vs. Ketterä kehitys”. Olkoon toimittajan kehitys- ja sopimusmalli mikä hyvänsä (t.s. ketterää, vesiputousta, tai jotain siltä väliltä), on hyvä huomioida ainakin seuraavat kaksi asiaa sopimusneuvotteluissa:

Ensimmäiseksi, varmista että ymmärrät miten toimittaja tulee laskuttamaan työstään ja mihin tämä perustuu. Tapahtuuko laskutus kuukausittain perustuen tehtyihin työtunteihin, vai maksatko kiinteän summan kun tietty kokonaisuus on saavutettu? Sopimukseen kirjatut ehdot ja niiden joustavuus tulisi päättää yhdessä, riippuen asiakkaan budjetista.

Toiseksi, varmista että tuotteen oikeudet siirtyvät yrityksellesi, kun olette maksaneet kehitystyöstä. Työn oikeuksien siirtyminen asiakkaalle tulisi olla alan standardi, mutta varmistaminen tämän sopimuskohdan olemassaolosta on silti syytä tehdä.

 

Lopuksi

Pitämällä mielessä tässä kirjoituksessa mainitut 3 vinkkiä ulkoistetun softakehitysprojektin onnistumiseksi – Kommunikaatio, Osaaminen ja Sopimus – olet hyvällä tiellä. Liikaa innostumatta täytyy kuitenkin todeta, että nämä vinkit yksinään eivät takaa neuvottelujen tai projektin täydellistä onnistumista. Näiden avulla kuitenkin tulevan partnerin valinta helpottuu ja onnistumisen mahdollisuus kasvaa.


Onko sinulla idea jonka haluat tuotteistaa? Ota suora yhteys Lassiin.

Jos pidit kirjoituksesta, käy myös kurkkaamassa muut blogikirjoituksemme.