Ideasta tuotteeksi

Ideasta tuotteeksi

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on auttaa sinua käynnistämään softakehitysprosessi. Onko sinulla kenties idea softatuotteesta? Tarvitsetko apua sen kehittämisessä, muttet ole aivan varma miten lähestyä asiaa? Jos tämä on asian laita, niin kurkistetaan yhdessä siihen miten Software Sauna yleensä lähestyy uutta softakehitysprojektia. Kiteytettynä viiteen kohtaan.

Ensin haluan kuitenkin painottaa, etteivät nämä viisi kohtaa ole ainoa mahdollinen lähestymistapa, eikä ne välttämättä sovi kaikille. Jokaisella on omat toimintamallinsa. Tämä on Saunan.

Käydään yhdessä läpi kaikki viisi kohtaa:

  1. Tutustutaan ja kartoitetaan
  2. Tekninen tapaaminen
  3. Työmääräarvio ja tarjous
  4. Sopimukset
  5. Ryhdytään hommiin
1. Tutustutaan ja kartoitetaan

Ensimmäisessä vaiheessa emme välttämättä tunne toisiamme kovin hyvin. Korjataan se ja tutustutaan siihen keitä olemme ja mitä teemme. Keskustelussa maalataan lähinnä suuntaviivoja sille miten mahdollinen yhteistyö voisi ajatuksen tasolla alkaa. Hahmotetaan miten suunniteltu sovellus tukee liiketoimintaanne ja mitä varten se tulisi toteuttaa. Mietitään kohderyhmää, käyttäjiä ja heidän ensisijaisia tarpeitaan.

Tärkeää on myös ymmärtää ketkä olisivat osallisina projektissa asiakkaan osalta, sekä minkälaista tietotaitoa heillä on alasta (domain knowledge) ja teknisestä toteutuksesta (technical knowledge). Tämä auttaa myös meitä hahmottamaan, minkälaista osaamista Saunan tiimillä tulee olla. Myös budjetti on syytä ottaa huomioon, jotta olemme alusta asti tietoisia siitä millaiset taloudelliset edellytykset ovat projektin toteutukseen.

Keskustelussa ei ole oikeita tai vääriä asioita jotka nousevat esiin. Yllä mainitut esimerkit ovat mahdollisia alkuvaiheen keskustelunaiheita. Pääasia on, että molemmat osapuolet ovat oppineet toisistaan mahdollisimman paljon ja jakavat yhteisen vision sovelluksen toteutuksen suhteen. Jos olemme molemmat samalla sivulla, allekirjoitamme salassapitosopimuksen, jotta asiakas voi hyvillä mielin lähettää meille tarkempaa tietoa sovellukseen liittyen. Tämä tieto on esimerkiksi olemassaolevaa koodia, vaatimusmäärittelyä, tai havainnollistavia kuvia sovelluksesta.

Kun Saunan tiimi on vastaanottanust sovitut lisätiedot, kokoamme sopivan ryhmän konsultteja tekemään alustavaa arviota projektista. Käymme sisäisesti läpi ensivaikutelmia projektin realistisesta toteutuksesta sekä valmistaudumme tekniseen tapaamiseen perehtymällä olemassaolevaan tietoon.

2. Tekninen tapaaminen

Kokoonnumme uudestaan, mutta tällä kertaa mukana on Saunan konsultit jotka ovat ehdolla toteuttamaan projektia. Mikäli asiakkaalla on käytettävissään tekninen osaaja, on suositeltavaa että hän olisi myös paikalla tapaamisessa.

Teknisen tapaamisen tarkoituksena on käydä läpi Saunan konsulttien kysymyksiä ja tarkennuksia projektin tekniseen toteutukseen liittyen. Tämä on ensimmäinen askel kun todella keskustellaan siitä miten sovellusta voisi olla järkevintä lähteä toteuttamaan. Jokaiseen yksityiskohtaan tuskin saadaan vastausta vielä tässä tapaamisessa, mutta usein keskustelu lisätietoineen tarjoaa tarpeeksi pohjaa alustavan työmääräarvion laatimiseen.

3. Työmääräarvio ja tarjous

Teknisen tapaamisen jälkeen Saunan konsulteilla on jo huomattavasti enemmän tietoa sovelluksen vaatimuksista sekä asiakkaan visiosta. Toiminnallisuuksia ja lähestymistapoja on palloteltu edestakaisin. Saunan konsultit alkavat erittelemään tehtäviä ja toiminnallisuuksia, sekä arvioimaan työmäärää heidän omaan kokemukseen ja olemassaolevaan tietoon perustuen.

Alustavan työmääräarvion valmistuttua, Sauna tekee alustavan tarjouksen asiakkaalle. Tarjouksesta ilmenee yksinkertaisimmillaan minkälainen tiimi konsultteja projektiin osallistuu, miten projekti hinnoitellaan, hahmotelma aikataulusta, sekä mitä tehtäviä ja toiminnallisuuksia uskotaan että saadaan tehtyä budjetin ja aikataulun puitteissa.

Kun alustava työmääräarvio ja tarjous on tehty, käydään vielä keskustelu siitä, onko ehdotettu ratkaisu järkevä ja mieleinen molemmille osapuolille. Tässä vaiheessa tehdään usein vielä viilauksia työjärjestykseen, tai karsitaan pois vähemmän tärkeitä toiminnallisuuksia projektin ensimmäisestä vaiheesta.

4. Sopimukset

Päädyttyämme yhteisymmärrykseen siitä kuka lähtee tekemään mitäkin, tulee käydä läpi sopimukselliset keskustelut. Tämä kohta on useimmiten muodollisuus, sillä hinnat ja toimintatavat on käyty läpi aiemmissa vaiheissa. On kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että asiakas perehtyy kunnolla hänelle esitettyyn sopimukseen, sekä pyytää tarvittaessa lisätietoja tai muutosehdotuksia. Sopimuspohja kattaa yleisesti ottaen kaiken tarpeellisen, mutta välillä asiakkaalla saattaa olla ylimääräisiä toiveita, jotka vaativat muutoksia sopimuksiin.

5. Ryhdytään hommiin

Allekirjoitetun sopimuksen jälkeen asia on sillä selvä. Työnnetään kädet saveen ja ryhdytään hommiin sovittuna aloituspäivämäääränä. Itse työnteko aloitetaan yleensä projektin kickoff tapaamisella, jossa sovitaan yksityiskohtaisemmin ensimmäisten askeleiden ottamisesta yhteisellä tiellä.

Vaikka tämä onkin blogitekstin viimeinen vaihe, ei tämä missään nimessä ole tarinan loppu, vaan pikemminkin jännittävän retken uusi alku. Tästä hetkestä eteenpäin ideasta ruvetaan pikkuhiljaa muovaamaan softatuotetta.

 


Tehdäänkö sinunkin ideasta softatuote? Ota suora yhteys Lassiin.

Jos pidit kirjoituksesta, käy myös kurkkaamassa muut blogikirjoituksemme.